Contact

Website URL:

www.gynonderzoek.com

E-mail:

info@gynonderzoek.com

Locatie:

De ‘onderzoeken en massage’s’ vinden plaats in Venlo (Limburg – Nederland). De locatie is goed bereikbaar; er is ruime parkeergelegenheid en het station ligt op een kleine 10 minuten loop afstand.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

Gynaecologische Onderzoeken is gevestigd in Venlo en verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Gynaecologische Onderzoeken verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en / of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Gynaecologische Onderzoeken verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of mailen inden dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te kunnen informeren over wijzigingen in onze dienstverlening

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Gynaecologische Onderzoeken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

 • Gynaecologische Onderzoeken verstrekt geen persoonsgegevens met derden.
 • Gynaecologische Onderzoeken gebruikt geen Cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Gynaecologische Onderzoeken neemt de bescherming van jou persoonsgegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@gynonderzoek.com

Gynaecologische Onderzoeken heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals virusscanner en firewall
 • Digitaal cliëntendossier welke versleuteld en beveiligd is met een wachtwoord
 • Regelmatig back-up van de cliëntendossier
 • Regelmatige update van de software met de laatste versie zodat de software optimaal beveiligd is.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gynaecologische Onderzoeken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gynonderzoek.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Gynaecologische Onderzoeken wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons