Afspraak eigen onderzoek (V)

--------------------------------------------------------------------------------------

Beschrijf hieronder zo goed mogelijk hoe jij je eigen onderzoek wilt beleven;
- welke onderzoeken wil je ondergaan (bij voorkeur in volgorde zoals jij dat zou willen)?

- hoe wil je het onderzoek uitgevoerd hebben (bijv. scenario)?

- wat zijn eventueel jou verwachtingen?

- Wat is voor mij (arts / gynaecoloog) belangrijk om te weten?


tijd: (kijk voor eventuele beschikbare dagen en tijden op de afsprakenkalender of geef uw mogelijkheden op.

Indien je niet alles hebt kunnen omschrijven mag je uiteraard ook nog altijd mailen of eventueel voorafgaand aan het onderzoek vertellen.